Alle 30

"Alle 30" nutane i Etne.

I Etne kan du skriva deg inn i bøker på 30 nutar. Dette er eit samarbeid mellom 4 idrettslag for å få fleire ut i dei flotte fjella våre.

Idrettslaga er:

Om nettsida:

Denne sida er laga for å gi informasjon om plassering av nutane og tilgjengelige stiar fram. Det er lagt ut fleire bilete frå turane, som og meir erfarne turgåarar kan finna glede av.

Det er ei side for kvart idrettslag, der det er informasjon om kvar av nutane, med mellom anna tabell og kart over nutane. Karta er interaktive slik at ein kan få meir informasjon med å klikka på symbola.

Nuteringskjema for 2019, PDF, Nedlasting

Stort kart med GPS-spor til nedlasting GPS-spor

vår Leknesnepo Sommar Skuggen Haust Langfossdalen Vinter Lysenut